Restauratie de Harmonie

Restauratie van de molen in Biervliet

Restauratie de Harmonie

Restauratie van de molen in Biervliet

De korenmolen van Biervliet genaamd “De Harmonie” is in 1842 gebouwd als stellingmolen en had de functie van olie en pelmolen. In het jaar 1881 is de molen ingericht als korenmolen enkele jaren later is de stelling verwijderd en is er een belt aangebracht. Binnen in de molen zijn de dichtgemetselde ramen en deuren nog herkenbaar. In 1985 is de molen gerestaureerd, heeft nog gemalen tot 1996 en heeft tot 2017 zeer regelmatig gedraaid.

De molen is altijd eigendom geweest van de familie Lijbaart. De laatste molenaar was Piet Lijbaart. Hij is gestopt in 2009 en overleden in 2012. Sindsdien heeft de molen nog regelmatig gedraaid. Tot een aantal jaren geleden. De conditie van het houtwerk van het kruis en de wieken was dermate slecht geworden dat er regelmatig stukken afbraken en in de tuinen van buren belandden.

De familie had geen middelen om de molen te restaureren en kan hiervoor geen subsidie krijgen in verband met het particuliere eigendom.

Voorbereiding van de restauratie.

In november 2020 hebben is de stichting Behoud Molen de Harmonie Biervliet opgericht. In diezelfde maand zijn de wieken en het kruis van de molen verwijderd om schade aan eigendommen van buren door afwaaiende houtdelen te voorkomen. In januari 2021 is de molen officieel per notariële acte overgedragen aan de stichting. 

De Stichting wordt bij de restauratie ondersteund door  architectenbureau Rothuizen. Dit om de conditie van de molen te bepalen, een bestek voor de restauratie en een raming voor de kosten daarvan op te stellen. Bij de verschillende bezoeken en inspecties is gebleken dat de molen een uniek object is in Nederland. Er zijn namelijk in één tijdvak drie functies in de molen die gebruikt werden, namelijk als oliemolen, pelmolen en graanmolen. Daarnaast blijkt het  één van de weinige molens te zijn die nog in originele staat is. Helaas blijkt de conditie zeer slecht te zijn. 

Het doel van de stichting is om de molen behoudend te restaureren. Dit betekent dat de originele onderdelen en materialen zoveel mogelijk worden behouden en gerepareerd.

Bekostiging van de restauratie.

Architectenbureau Rothuizen zal het dossier voor het verwerven van de restauratie subsidie uitwerken. Een dergelijk subsidie traject verloopt via de Provincie Zeeland. 

De tot nu toe geraamde kosten voor restauratie lopen op tot ongeveer 1,2 miljoen euro. De Provinciale subsidie werkt op basis van een maximaal zeventig procent subsidiering van bepaalde restauratie werkzaamheden. De inschatting op dit moment is dat dit slechts 60% van de totale kosten zal dekken. Hierdoor zal dus 40% van de totale kosten via cofinanciering moeten worden georganiseerd. Daarvoor schrijven we fondsen aan en is ondersteuning van bedrijven en bevolking uit de regio essentieel.  

Laatste bericht

De molen bij omroep zeeland en in de PZC

Afgelopen week kregen we uitgebreide media aandacht van Omroep Zeeland en de PZC.

PZC link – Erop of eronder voor de molen

Omroep Zeeland link – Venijn zit ‘m in de staart: nog een ton nodig om bijzondere molen in Biervliet te restaureren

Namens bestuur en vrijwilligers,
Stichting molen de Harmonie Biervliet

 

Voor laatste bericht

Uitnodiging – Concrete voorbereiding start restauratie molen

Aan alle bewoners van Biervliet, Driewegen en polder rond Biervliet,

Nu is het zover dat we toewerken naar de concrete voorbereiding van de start van de restauratie.
Hiervoor willen wij U uitnodigen op:

Dinsdag 6 december 20:00 uur in het Dorpshuis Biervliet – Hoogstraat 2.

Dit doen we samen met de gemeente Terneuzen. Naast burgemeester Merrienboer en wethouder van Hulle zullen op deze avond de architect en restauratiebegeleider dhr. van der Torren van Architecten Bureau Rothuizen Middelburg aanwezig zijn.

U kunt tijdens deze avond vragen stellen, bouwtekeningen bekijken en u eventueel aanmelden om een handje te helpen (vele handen maken licht werk) en natuurlijk is het fijn om elkaar te ontmoeten.

Graag aanmelden via ons mailadres: molenharmoniebiervliet@gmail.com of telefonische 06 22 69 12 33 (Marion Lippens).

Hier de link naar de huis aan huis uitnodiging:
Uitnodiging 6 december 2022 (pdf)

Namens bestuur en vrijwilligers.

Meer nieuwtjes? Ga naar berichten