Restauratie de Harmonie

Restauratie van de molen in Biervliet

Wilt u ons sponsoren? Gebruik dan onderstaande QR-code of ga naar de sponsoring pagina.

Restauratie de Harmonie

Restauratie van de molen in Biervliet

De korenmolen van Biervliet genaamd “De Harmonie” is in 1842 gebouwd als stellingmolen en had de functie van olie en pelmolen. In het jaar 1881 is de molen ingericht als korenmolen enkele jaren later is de stelling verwijderd en is er een belt aangebracht. Binnen in de molen zijn de dichtgemetselde ramen en deuren nog herkenbaar. In 1985 is de molen gerestaureerd, heeft nog gemalen tot 1996 en heeft tot 2017 zeer regelmatig gedraaid.

De molen is altijd eigendom geweest van de familie Lijbaart. De laatste molenaar was Piet Lijbaart. Hij is gestopt in 2009 en overleden in 2012. Sindsdien heeft de molen nog regelmatig gedraaid. Tot een aantal jaren geleden. De conditie van het houtwerk van het kruis en de wieken was dermate slecht geworden dat er regelmatig stukken afbraken en in de tuinen van buren belandden.

De familie had geen middelen om de molen te restaureren en kan hiervoor geen subsidie krijgen in verband met het particuliere eigendom.

Voorbereiding van de restauratie.

In november 2020 hebben is de stichting Behoud Molen de Harmonie Biervliet opgericht. In diezelfde maand zijn de wieken en het kruis van de molen verwijderd om schade aan eigendommen van buren door afwaaiende houtdelen te voorkomen. In januari 2021 is de molen officieel per notariële acte overgedragen aan de stichting. 

De Stichting wordt bij de restauratie ondersteund door  architectenbureau Rothuizen. Dit om de conditie van de molen te bepalen, een bestek voor de restauratie en een raming voor de kosten daarvan op te stellen. Bij de verschillende bezoeken en inspecties is gebleken dat de molen een uniek object is in Nederland. Er zijn namelijk in één tijdvak drie functies in de molen die gebruikt werden, namelijk als oliemolen, pelmolen en graanmolen. Daarnaast blijkt het  één van de weinige molens te zijn die nog in originele staat is. Helaas blijkt de conditie zeer slecht te zijn. 

Het doel van de stichting is om de molen behoudend te restaureren. Dit betekent dat de originele onderdelen en materialen zoveel mogelijk worden behouden en gerepareerd.

Bekostiging van de restauratie.

Architectenbureau Rothuizen zal het dossier voor het verwerven van de restauratie subsidie uitwerken. Een dergelijk subsidie traject verloopt via de Provincie Zeeland. 

De tot nu toe geraamde kosten voor restauratie lopen op tot ongeveer 1,2 miljoen euro. De Provinciale subsidie werkt op basis van een maximaal zeventig procent subsidiering van bepaalde restauratie werkzaamheden. De inschatting op dit moment is dat dit slechts 60% van de totale kosten zal dekken. Hierdoor zal dus 40% van de totale kosten via cofinanciering moeten worden georganiseerd. Daarvoor schrijven we fondsen aan en is ondersteuning van bedrijven en bevolking uit de regio essentieel.  

Laatste bericht

Molen Weekend 2023

Beste molen liefhebbers,

Onze molen wordt gerestaureerd en is daarom niet toegankelijk voor bezoek tijdens het Molen Weekend en de Geuzenfeesten. Wilt u op de hoogte blijven van de restauratie werkzaamheden, kijk dan op onze FB pagina/groep – Restauratie Molen de Harmonie Biervliet – voor prachtige foto’s. Wilt u uw steentje bijdragen aan de restauratie? Dat kan! Ga dan terug naar de voorste pagina van deze website en gebruik daarvoor de QR-code.

Het vraagt geduld, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het resultaat van de restauratie fantastisch zal zijn. Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en vrijwilligers molen de Harmonie Biervliet.

 

Voor laatste bericht

Officiele start restauratie molen met een feestelijk tintje

Woensdag 8 februari zijn we officieel gestart met de restauratie van de molen. Aanwezig waren wethouder Frank van Hulle van de gemeente Terneuzen en gedeputeerde Anita Pijpelink van de provincie Zeeland. Het overhandigen van het windvaantje aan de aannemer was de officiele start handeling. Zij gaan er de goede zorgen voor dragen.

Meer nieuwtjes? Ga naar berichten