Stichting

Behoud Molen “de Harmonie” Biervliet 

De stichting is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting

Gegevens:

Secretariaat p/a  IJzendijkseweg 18 4521 GX Biervliet

Rekeningnummer NL58RABO 0364099763

t.n.v. Stichting Behoud Molen “De Harmonie” Biervliet

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80228140

RSIN nummer is 861816432

Mail:  molenharmoniebiervliet@gmail.com


Onze mensen

Het bestuur:

Voorzitter                 Marion Lippens – de Reu

Secretaris                  Ronald Lippens

Penningmeester      Theo Buysse

Sponsoring                Jaap van Wijck

Onze vrijwilligers:

Website                    Stefan Lippens

Social media           Hendrine van Walbeek

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden enkel een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten op basis van declaratie.

ANBI-status

ANBI-Stichting gehoud molen de Harmonie Biervliet

Stichting behoud molen de Harmonie Biervliet heeft van de belasting dienst de ANBI status gekregen en is aangemerkt als een een culture instelling. Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de molen van Biervliet.

Documenten

Iedere stichting is verplicht haar basis gegevens te publiceren op de website:

Oprichtings document Stichting (PDF)

Financieel Jaarverslag 2023 (PDF)