Tijdens deze éérste ateliersessie waren er vertegenwoordigers van de meeste verenigingen en stichtingen uit Biervliet aanwezig. De bedoeling was om te discussiëren hoe de exploitatie van de molen na restauratie vorm te geven. Tijdens deze sessie hebben we 120 ideeën opgehaald. Dit is een fantastische opbrengst.
Van alles kwam langs, van bierbrouwen, kweken van een roos, een loterij organiseren tot culture activiteiten. De volgende stap is om deze ideeën samen te brengen tot mooie projecten die ondersteuning vragen en verdienen. Deze inspiratievolle avond vraagt om een opvolging. Voor nu veel dank aan de mensen die aanwezig waren voor hun inbreng.

Hier een oproep aan ieder die de molen en Biervliet een warm hart toedragen.
Dinsdag 15 maart om 19.30 uur is er een tweede ateliersessie in het Dorpshuis, wat een opvolging is van de eerste sessie.

Ideeën zijn altijd welkom en we kijken deze avond hoe we in werkgroepen de tot nu verzamelde ideeën meer vorm kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
Marion Lippens – de Reu
Stichting Behoud Molen de Harmonie Biervliet