Deze keer hebben we groot nieuws!

Kortgeleden heeft de Provincie Zeeland onze stichting een forse subsidie toegekend
voor de restauratie van de molen: € 599.343!
Dit is 70% van de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) berekende
subsidiabele kosten. Het restauratieplan is beoordeeld aan de hand van 5 criteria.
Onze molen scoorde op alle punten het maximum. De bijdrage is met name bedoeld om
de molen zodanig te restaureren dat deze weer kan draaien en dat hij voor de komende
jaren in goede staat blijft. Uiteraard is de stichting erg blij met deze toezegging en wij
zien dit dan ook als erkenning van onze inspanningen en als een motivatie om door te
gaan.

Naast deze bijdrage van de provincie de gemeente Terneuzen hebben we inmiddels
ook al toezeggingen van de volgende fondsen ontvangen:

Dinamo Fonds,

Hendrik Mullerfonds,

Prins Bernhard Cultuurfonds (Hamoen Molenfonds en Cornelis Fop Smit Fonds),

TBI Fundatie,

Stichting Diorapthe.

Er liggen nog aanvragen bij de RCE voor een bijdrage in het onderhoud voor de komende
6 jaar en bij de Vereniging Hollandsche Molen inclusief Gravin Van Beylandt fonds.
Wij hopen hier binnenkort een positieve toezegging van te krijgen, nu de provinciale
subsidie is toegekend.

Duidelijk is wel dat nog niet het volle bedrag wat nodig is om met de restauratie te starten toegezegd is.
Het bestuur van de stichting gaat daarom de komende weken een plan de campagne opstellen om bedrijven en
instellingen in Biervliet en overig Zeeuws-Vlaanderen proberen financieel of anderszins bij dit project te betrekken.
Verder blijven we een beroep doen op alle inwoners van Biervliet en omgeving om mee te doen aan de actie via onze
website “Laat de molen weer draaien en draag een steentje bij”. (www.molen-biervliet.nl)

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die tijdens de restauratie een handje willen helpen met allerlei hand- en
spandiensten. Opgeven kan via ons mailadres molenharmoniebiervliet@gmail.com. Inmiddels zijn we ook al in
gesprek met een aannemer en een molenmaker, zodat we zodra het financieel mogelijk is zo snel mogelijk kunnen
beginnen met de restauratie. Daarnaast gaan we ons plan verder uitwerken over de mogelijkheden om de molen na
restauratie een functie te geven die bijdraagt aan de exploitatiekosten en ook aan de leefbaarheid van Biervliet en
aan zijn plaats binnen de monumenten die Biervliet rijk is.

Wij denken daarbij aan een bezoekers- en kenniscentrum over de functies en werking van molens toen en nu,
waarbij in het bijzonder die van “De Harmonie” als werkend voorbeeld.
Ook hiervoor zullen weer diverse Provinciale-, landelijke- en Europese fondsen worden benaderd.

Namens het bestuur.